bg-head


Personal Detect
& DefenceImage

Personal
Detect&Defences

WHY? HOW?

Tôi là người dân

Tôi có muốn bản thân mình luôn mạnh khỏe và người thân, bạn bè của mình luôn mạnh khỏe không? ?

Bằng cách nào?
Tôi là người dân

Phải có khả năng tự bảo vệ, tự chăm sóc và được bảo vệ, được chăm sóc sức khỏe tốt

Quay lại
Image
Image

Tôi là Dịch vụ y tế

Tôi có muốn phát triển kinh doanh không?

Bằng cách nào
Tôi là Dịch vụ y tế

Các dịch vụ và sản phẩm y tế phải được cung cấp cho mọi người dân và cộng đồng hiệu quả hơn.

Quay lại

Tôi là chính phủ

Tôi có muốn bảo vệ và cải thiện sức khỏe của người dân và cộng đồng và Thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội?

Bằng cách nào
Tôi là chính phủ

Kiểm soát và phòng ngừa bệnh hiệu quả nên được thực hiện bằng cách kết hợp các giải pháp từ cả hai hướng song song

Quay lại
Image

Personal
Detect&Defences

WHAT?

Image

Chúng tôi tin tưởng bằng việc tái định nghĩa Smartphone kết hợp Thiết Bị Ngoại Vi sẽ là vũ khí cầm tay cá nhân ngày càng mạnh mẽ giúp phát hiện, bảo vệ sức khỏe bạn và gia đình.

Phần mềm
Giao diện người dùng đầu cuối
Giao diện third party: API
Phần cứng
Camera cảm biến hồng ngoại đo thân nhiệt
Bộ chuyển đổi dữ liệu

Personal
Detect&Defences

HOW IT WORK?